Từ khoá     Loại biển báo
 • Số hiệu biển báo: 243a
 • Tên biển báo: Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ
 • Để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn phải đặt biển số 243 "Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ ". Biển được đặt ở phía dưới biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn ”. Báo hiệu đường sắt giao cắt không vuông góc với đường bộ gồm có 3 biển: Biển số 243a đặt ở nơi cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 50m biển số 243b và biển số 243c đặt cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 100m và 150m.
 • Số hiệu biển báo: 242b
 • Tên biển báo: Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ
 • Để bổ sung cho biển số 211 "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn", phải đặt biển số 242(a,b) để chỉ chỗ đường sắt giao vuông góc đường bộ. Biển đặt trên đường bộ cách ray ngoài cùng của đường sắt là 10m. Nếu tại chỗ giao nhau đường sắt có từ hai đường cắt ngang đường bộ thì đặt biển số 242b.
 • Số hiệu biển báo: 242a
 • Tên biển báo: Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ
 • Để bổ sung cho biển số 211 "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn", phải đặt biển số 242(a,b) để chỉ chỗ đường sắt giao vuông góc đường bộ. Biển đặt trên đường bộ cách ray ngoài cùng của đường sắt là 10m. Nếu tại chỗ giao nhau đường sắt chỉ có một đường cắt ngang đường bộ thì đặt biển số 242a.
 • Số hiệu biển báo: 241
 • Tên biển báo: Ùn tắc giao thông
 • Để báo đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông phải đặt biển số 241 "Ùn tắc giao thông".
 • Số hiệu biển báo: 240
 • Tên biển báo: Đường hầm
 • Để nhắc lái xe chú ý chuẩn bị đi vào hầm đường bộ phải đặt biển số 240 "Đường hầm". Biển đặt ở bên phải chiều đi trước khi vào hầm.
 • Số hiệu biển báo: 239
 • Tên biển báo: Đường cáp điện ở phía trên
 • Ở những nơi có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường phải đặt biển số 239 "Đường cáp điện ở phía trên" và kèm theo biển số 509 "Chiều cao an toàn" ở phía dưới.
 • Số hiệu biển báo: 238
 • Tên biển báo: Đường cao tốc phía trước
 • Biển số 238 được đặt trên đường nhánh nhập vào đường cao tốc để báo cho các phương tiện đi trên đường này biết có "Đường cao tốc phía trước".
 • Số hiệu biển báo: 237
 • Tên biển báo: Cầu vồng
 • Dùng để nhắc nhở lái xe lái cho cẩn thận. Biển đặt ở trên đoạn đường sắp đến công trình có độ vồng lớn ảnh hưởng tới tầm nhìn.
 • Số hiệu biển báo: 236
 • Tên biển báo: Hết đường đôi
 • Để báo trước sắp kết thúc đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng giải phân cách cứng phải đặt biển số 236 "Hết đường đôi". Đường đôi chỉ được chia bằng vạch sơn không phải đặt biển này.
 • Số hiệu biển báo: 233
 • Tên biển báo: Nguy hiểm khác
 • Nếu trên đường có những nguy hiểm mà không thể vận dụng được các kiểu biển từ biển số 201a đến biển số 232 theo quy định từ phần C.1 đến phần C.32 Phụ lục của QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ thì phải đặt biển số 233 "Nguy hiểm khác"
 • Số hiệu biển báo: 232
 • Tên biển báo: Gió ngang
 • Để báo trước gần tới đoạn đường thường có gió ngang thổi mạnh gây nguy hiểm phải đặt biển số 232 "Gió ngang". Người lái xe cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe.
 • Số hiệu biển báo: 231
 • Tên biển báo: Thú rừng vượt qua đường
 • Để báo trước gần tới đoạn đường thường có thú rừng qua đường như đường đi qua rừng hay khu vực bảo tồn thiên nhiên cấm săn bắn, phải đặt biển số 231 "Thú rừng vượt qua đường". Chiều dài của đoạn đường này được chỉ dẫn bằng biển số 501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt bên dưới biển chính, người lái xe phải đi chậm, chú ý quan sát hai bên đường và thận trọng đề phòng tai nạn.
 • Số hiệu biển báo: 230
 • Tên biển báo: Gia súc
 • Để báo trước gần tới đoạn đường thường có gia súc thả rông hoặc lùa qua ngang đường, đường ở vùng đồng cỏ của nông trường chăn nuôi, vùng thảo nguyên..., phải đặt biển số 230 "Gia súc". Người lái xe có trách nhiệm đi chậm, quan sát và dừng lại bảo đảm cho gia súc có thể qua đường không bị nguy hiểm.
 • Số hiệu biển báo: 229
 • Tên biển báo: Giải máy bay lên xuống
 • Để báo trước đoạn đường ở vùng sát đường băng sân bay và cắt ngang qua hướng máy bay lên xuống ở độ cao không lớn, phải đặt biển số 229 "Giải máy bay lên xuống". Nếu cần thiết, tại những vị trí này phải điều khiển giao thông bằng tín hiệu cờ và đèn đỏ hoặc hiệu lệnh bằng tay của người chỉ huy giao thông.
 • Số hiệu biển báo: 228c
 • Tên biển báo: Sỏi đá bắn lên
 • Để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua, làm cho các viên đá, sỏi băng lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
 • Số hiệu biển báo: 228b
 • Tên biển báo: Đá lở
 • Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi, phải đặt biển số 228(a,b) "Đá lở" . Chiều dài của đoạn nguy hiểm, sử dụng biển số 501 "Phạm vi tác dung của biển" đặt dưới biển chính. Khi sử dụng biển này phải căn cứ thực tế mà đặt biển số 228a hoặc 228b cho phù hợp. Gặp biển này, người lái xe phải chú ý; đặc biệt khi thời tiết xấu, hạn chế tầm nhìn, không dừng hay đỗ xe trong khu vực đá lở sau những trận mưa lớn.
 • Số hiệu biển báo: 228a
 • Tên biển báo: Đá lở
 • Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi, phải đặt biển số 228(a,b) "Đá lở" . Chiều dài của đoạn nguy hiểm, sử dụng biển số 501 "Phạm vi tác dung của biển" đặt dưới biển chính. Khi sử dụng biển này phải căn cứ thực tế mà đặt biển số 228a hoặc 228b cho phù hợp. Gặp biển này, người lái xe phải chú ý; đặc biệt khi thời tiết xấu, hạn chế tầm nhìn, không dừng hay đỗ xe trong khu vực đá lở sau những trận mưa lớn.
 • Số hiệu biển báo: 227
 • Tên biển báo: Công trường
 • Để báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có người và máy móc đang làm việc trên mặt đường, phải đặt biển số 227 báo hiệu "Công trường", khi gặp biển báo này tốc độ xe chạy phải giảm cho thích hợp, không gây nguy hiểm cho người và máy móc trên đoạn đường đó.
 • Số hiệu biển báo: 226
 • Tên biển báo: Đường người đi xe đạp cắt ngang
 • Để báo trước là gần tới vị trí thường có người đi xe đạp từ những đường nhỏ cắt ngang qua hoặc từ đường dành cho xe đạp đi nhập vào đường ôtô.
 • Số hiệu biển báo: 225
 • Tên biển báo: Trẻ em
 • Để báo trước là gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như ở vườn trẻ, trường học, câu lạc bộ.
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá