banquanlyduan4.08072014
banquanlyduan3.08072014
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nguy cơ bên trong của cá nhân và tập thể; liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự sống còn của chế độ. Đây là vấn đề hệ trọng đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên, trước hết là của cấp ủy các cấp và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tư vấn luật giao thông
Biển báo giao thông
Tra cứu lỗi giao thông

Con số và sự kiện

Phản ảnh thông tin về Giao thông

0964017966

Email: tcduongbovn@gmail.com

Thăm dò ý kiến độc giả
Dịch vụ hàng hóa hàng không
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá