3. thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế 2019
banquanlyduan4.08072014
banquanlyduan3.08072014
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Tôi dứt khoát không ký tay nên cán bộ không dám trình giấy Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Tôi dứt khoát không ký tay nên cán bộ không dám trình giấy

Trục liên thông văn bản quốc gia hiện là nơi gửi – nhận văn bản của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, nhưng đến quý IV/2019 sẽ trở thành một nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên tất cả các hệ thống.

Kiên quyết khắc phục tình trạng suy thoái Kiên quyết khắc phục tình trạng suy thoái

Khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cần được tiến hành với một thái độ tích cực, kiên quyết, thông qua việc tiến hành đồng bộ các giải pháp.

Tư vấn luật giao thông
Biển báo giao thông
Tra cứu lỗi giao thông

Con số và sự kiện

Phản ảnh thông tin về Giao thông

0964017966

Email: tcduongbovn@gmail.com

Thăm dò ý kiến độc giả
Dịch vụ hàng hóa hàng không
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá