Đằng sau việc Quốc vương Saudi Arabia truất cháu, đưa con lên làm Thái tử Đằng sau việc Quốc vương Saudi Arabia truất cháu, đưa con lên làm Thái tử

Việc Quốc vương Saudi Arabia, Salman chỉ định con trai làm Thái tử, thay thế cho cháu trai bị phế truất Mohammed bin Nayef đã gây sự chú ý lớn trong thế giới Arab.

Tags: Saudi Arabia, Mohammed bin, Nayef Mohammed, bin Salman, hoàng gia, Saudi Arabia,
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá