Lũ các sông đang lên, cảnh báo lũ quét tại vùng núi phía Bắc Thứ sáu, 18/8/2017 | 16:20

Lũ các sông đang lên, cảnh báo lũ quét tại vùng núi phía Bắc

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đạt đỉnh ở mức 31,3 m (trên báo động 2 là 0,30m) vào trưa ngày 18/8, sau đó xuống mức 30,80 m (dưới mức báo động 1 là 0,20m); mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ lên mức 21 m (dưới báo động 1 là 1,0m); mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên sẽ xuống mức 72,20 m (trên báo động 1 là 1,20).

  • Ngày :