Dẫn nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch: Giải pháp cần thiết Thứ sáu, 24/5/2019 | 14:19

Dẫn nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch: Giải pháp cần thiết

Việc đưa nước sông Hồng vào sông Tô Lịch ngoài việc tạo ra một dòng sông đúng nghĩa – có dòng chảy, sẽ góp phần bổ cập, pha loãng mức độ ô nhiễm sông Tô Lịch, nơi mỗi ngày đang gánh chịu khoảng 150.000m3 nước thải chưa qua xử lý.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá