Hạn mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long: Người khát, cá chết Thứ năm, 24/3/2016 | 14:38

Hạn mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long: Người khát, cá chết

Những ngày tháng Ba, phóng viên đi qua nhiều nơi thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Nơi nào người dân cũng cho biết nước từ các sông ngòi, kênh, rạch, thậm chí nước của nhiều nhà máy nước cũng bị nhiễm mặn. 

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá