Biện pháp nào giám sát hải sản vùng 20 hải lý Thứ tư, 21/9/2016 | 7:45

Biện pháp nào giám sát hải sản vùng 20 hải lý

Bộ Nông nghiệp cho biết sẽ giám sát hải trình tàu ra khơi, phân loại hải sản tại bến cá với 4 tỉnh miền Trung, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá