Từ tháng 5/2016, mức lương cơ bản sẽ tăng 5% Thứ hai, 25/4/2016 | 13:58

Từ tháng 5/2016, mức lương cơ bản sẽ tăng 5%

Theo nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước 2016, cải thiện thu nhập đối cho người làm công chức, viên chức, mức lương cơ sở sẽ điều chỉnh tăng khoảng 5%.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá