Đồng Nai: Nổ bình hóa chất, 10 công nhân nhập viện Thứ sáu, 17/11/2017 | 8:45

Đồng Nai: Nổ bình hóa chất, 10 công nhân nhập viện

Bình hóa chất trong khuôn viên một công ty tại Đồng Nai bất ngờ phát nổ, 10 công nhân đang làm việc gần đó bị bỏng phải nhập viện điều trị.

  • Ngày :