Nổ lớn ở công ty giày da, năm người bị thương Thứ ba, 9/1/2018 | 9:15

Nổ lớn ở công ty giày da, năm người bị thương

Nhóm công nhân đang làm việc thì máy hấp giày nổ tung khiến một người đứt lìa chân, bốn người khác chấn thương phần mềm và choáng ngất.

  • Ngày :