Từ 26/10 sẽ áp dụng cách tính giá điện mới theo Thông tư 25 Thứ tư, 17/10/2018 | 16:16

Từ 26/10 sẽ áp dụng cách tính giá điện mới theo Thông tư 25

Khi điều chỉnh giá bán lẻ điện thì giá bán buôn điện cho các đơn vị bán lẻ điện được điều chỉnh trên cơ sở mức trừ lùi giá bán buôn điện hiện hành nhân với mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) kế hoạch do Quốc hội ban hành tại năm điều chỉnh giá bán lẻ điện.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá