Hồ thủy điện Trị An xả lũ lớn nhất trong năm Thứ ba, 17/10/2017 | 10:5

Hồ thủy điện Trị An xả lũ lớn nhất trong năm

Do lưu lượng nước từ thượng nguồn về lớn, từ 8 giờ ngày 17/10 Công ty Thủy điện Trị An tăng lượng xả lũ hồ Trị An từ 300 m3/s lên 900 m3/s.

  • Ngày :