Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 Thứ hai, 2/10/2017 | 8:45

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

Dán nhãn xuất bản phẩm cho trẻ em, giảng viên y phải có chứng chỉ khám chữa bệnh, thay đổi mã số bảo hiểm y tế... là những quy định hiệu lực từ tháng 10.

  • Ngày :