Khẩn: Nếu thời tiết diễn biến phức tạp, trường học TPHCM chủ động cho học sinh nghỉ học Thứ hai, 19/11/2018 | 8:46

Khẩn: Nếu thời tiết diễn biến phức tạp, trường học TPHCM chủ động cho học sinh nghỉ học

Các cơ sở giáo dục, trường học ở TPHCM chủ động báo cáo và cho phép học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn cho các hoạt động giáo dục.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá