Năm 2019, lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 200.000 đồng Thứ ba, 14/8/2018 | 8:16

Năm 2019, lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 200.000 đồng

Với mức lương tối thiểu vùng tăng 5,3%, người lao động được tăng từ 160.000 đến 200.000 đồng mỗi tháng tùy theo vùng. 

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá