TP HCM đặt hàng xây dựng chính quyền điện tử Thứ năm, 14/7/2016 | 14:35

TP HCM đặt hàng xây dựng chính quyền điện tử

Chính quyền TP HCM muốn công ty công nghệ nghiên cứu đề án xây dựng kho dữ liệu của thành phố về dân số, quản lý nhà đất, hoạt động doanh nghiệp...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá