Đợt rét đậm mới ở Bắc Bộ có thể sẽ kéo dài trong 2-3 ngày Thứ ba, 11/12/2018 | 14:46

Đợt rét đậm mới ở Bắc Bộ có thể sẽ kéo dài trong 2-3 ngày

Trong 2 - 3 ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ C.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá