Người dân Quảng Ninh kiếm hàng trăm triệu từ vải lai Thứ hai, 21/5/2018 | 10:10

Người dân Quảng Ninh kiếm hàng trăm triệu từ vải lai

Vải lai Phương Nam (Quảng Ninh) quả thơm ngon, đặc biệt trái to với giá bán đầu mùa khoảng 30.000 đồng một kg.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá