Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Chín tăng 7,6% Thứ năm, 29/9/2016 | 16:28

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Chín tăng 7,6%

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Chín đã tăng 7,6% so với cùng kỳ. Như vậy tính chung chín tháng, chỉ số này tăng 7,4% và thấp hơn mức tăng 9,9% của cùng kỳ năm 2015.

  • Ngày :