Xuất khẩu hàng rau, quả 9 tháng qua ước đạt 2,64 tỷ USD Thứ hai, 2/10/2017 | 9:45

Xuất khẩu hàng rau, quả 9 tháng qua ước đạt 2,64 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 9 năm 2017 ước đạt 294 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 9 tháng qua ước đạt 2,64 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2016. 

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá