Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng chiếm ưu thế Thứ sáu, 31/5/2019 | 8:25

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng chiếm ưu thế

Sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất nằm ở hai kênh mobile-banking và internet-banking, tuy nhiên giá trị giao dịch còn thấp so với tổng giá trị thanh toán (15%). Về ví điện tử, cuối năm 2018 đã có 23 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán qua ví điện tử.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá