Doanh nghiệp bắt đầu đưa hàng Tết 'sạch', bình ổn giá đến tận khu dân cư Thứ hai, 22/1/2018 | 14:38

Doanh nghiệp bắt đầu đưa hàng Tết 'sạch', bình ổn giá đến tận khu dân cư

Các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu mang thực phẩm “sạch”, giá bình ổn đến tận tay người dân.

  • Ngày :