Cải cách pháp luật về doanh nghiệp: Vẫn còn nhiều việc phải làm Thứ ba, 19/3/2019 | 8:59

Cải cách pháp luật về doanh nghiệp: Vẫn còn nhiều việc phải làm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì soạn thảo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá