Gần 31 triệu người mất việc, giảm thu nhập vì Covid-19 Thứ sáu, 10/7/2020 | 14:45

Gần 31 triệu người mất việc, giảm thu nhập vì Covid-19

Tới tháng 6, Việt Nam có 30,8 triệu lao động bị "ảnh hưởng tiêu cực" bởi Covid-19 và có thể nhiều hơn vào cuối năm.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá