UNCTAD đánh giá kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 1.000 tỷ USD Thứ ba, 10/3/2020 | 10:15

UNCTAD đánh giá kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 1.000 tỷ USD

Dự báo việc bùng phát dịch bệnh này có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp dưới mức 2,5% và đây thường được cho là ngưỡng suy thoái đối với nền kinh tế thế giới.

 

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá