Doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách Thứ sáu, 20/12/2019 | 12:58

Doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách

Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam Nguyễn Trọng Điều nêu rõ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá