Dịch vụ thanh toán mang lại nguồn lợi nhuận thế nào cho ngân hàng? Thứ năm, 30/5/2019 | 8:52

Dịch vụ thanh toán mang lại nguồn lợi nhuận thế nào cho ngân hàng?

Khi tín dụng được phân hạn mức nhất định, các nhà băng phải tìm kiếm thêm các nguồn thu mới để đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng. Trong đó, hoạt động dịch vụ thanh toán trong thời gian qua đã có sự tăng trưởng nhanh chóng, dự kiến sắp tới nguồn thu từ hoạt động này còn tiếp tục tăng mạnh.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá