Dịch COVID-19: Thời cơ để thanh lọc, tái cấu trúc doanh nghiệp Thứ năm, 16/4/2020 | 10:2

Dịch COVID-19: Thời cơ để thanh lọc, tái cấu trúc doanh nghiệp

Trong bối cảnh dịch bệnh, khó khăn đã thấy rõ, song đây cũng là dịp để doanh nghiệp tăng cường “đề kháng,” bằng cách tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, ứng phó tình huống xấu.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá