Gánh hơn 400 nghìn tỷ nợ vay, EVN vẫn lãi ròng gần 20 tỷ/ngày Thứ tư, 19/6/2019 | 13:26

Gánh hơn 400 nghìn tỷ nợ vay, EVN vẫn lãi ròng gần 20 tỷ/ngày

Năm 2018, EVN ghi nhận trên 9.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lãi ròng 6.818 tỷ đồng. Bình quân, mỗi ngày EVN lãi ròng gần 20 tỷ đồng và lương bình quân của cán bộ quản lý tại EVN ước khoảng 47,7 triệu đồng/tháng, trong khi người lao động chỉ bằng 1 nửa.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá