Lạm phát nửa đầu năm được kiểm soát ở mức 2,64% Thứ sáu, 28/6/2019 | 15:36

Lạm phát nửa đầu năm được kiểm soát ở mức 2,64%

Bình quân 6 tháng đầu năm 2019 lạm phát tăng 2,64% so với cùng kỳ năm 2018, đây là mức tăng bình quân 6 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá