Chủ tịch VCCI: Cần coi kinh tế tư nhân là động lực và rường cột của nền kinh tế Thứ năm, 2/5/2019 | 9:0

Chủ tịch VCCI: Cần coi kinh tế tư nhân là động lực và rường cột của nền kinh tế

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị khẳng định vai trò động lực và rường cột của khu vực kinh tế tư nhân - khu vực kinh tế của người dân và các doanh nghiệp dân tộc trong việc xây dựng một nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập, tự cường và phát triển bền vững ở Việt Nam.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá