Lai Châu có chỉ số giá sinh hoạt đắt đỏ nhất trong cả nước Thứ năm, 24/3/2016 | 15:2

Lai Châu có chỉ số giá sinh hoạt đắt đỏ nhất trong cả nước

Lai Châu là địa phương có chỉ số giá sinh hoạt đắt đỏ nhất trong cả nước, ở mức 100,3% so với thành phố Hà Nội, theo Báo cáo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2015, Tổng cục Thống kê công bố ngày 24/3.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá