Cách mạng Công nghiệp 4.0: Động lực hay rào cản cho doanh nghiệp? Thứ sáu, 15/2/2019 | 9:4

Cách mạng Công nghiệp 4.0: Động lực hay rào cản cho doanh nghiệp?

Dây chuyền sản xuất tự động hay sử dụng robot thay cho công nhân là những bước đột phá mà cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 mang lại. Nó đang làm thay đổi cơ bản hoạt động sản xuất, tạo ra năng suất vượt trội cho các doanh nghiệp biết chủ động nắm bắt.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá