Chính phủ đặt mục tiêu 90% người trên 15 tuổi có tài khoản thanh toán Thứ hai, 10/6/2019 | 8:56

Chính phủ đặt mục tiêu 90% người trên 15 tuổi có tài khoản thanh toán

Đây là một trong những mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện tại quyết định số 681/QĐ-TTg về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá