IS lâm vào khó khăn tài chính Thứ hai, 7/12/2015 | 9:13

IS lâm vào khó khăn tài chính

Trong hai năm qua, nhóm cực đoan IS vẫn trông vào nguồn tài chính từ việc cướp bóc, đánh thuế nặng tại các vùng lãnh thổ chúng kiểm soát, tuy nhiên đây là một nguồn thu không ổn định.

  • Ngày :