Thiên thạch lớn lao về phía Trái Đất, NASA lên kế hoạch hành động Thứ sáu, 6/10/2017 | 8:41

Thiên thạch lớn lao về phía Trái Đất, NASA lên kế hoạch hành động

Một tảng thiên thạch lớn đang hướng về phía Trái Đất và chuẩn bị có một cú bay sượt khá gần với hành tinh của chúng ta bằng 1/8 khoảng cách tới Mặt Trăng.

  • Ngày :