Nhà Trắng và phe Dân chủ tiếp tục tranh cãi gay gắt về vấn đề ngân sách Thứ sáu, 4/1/2019 | 9:7

Nhà Trắng và phe Dân chủ tiếp tục tranh cãi gay gắt về vấn đề ngân sách

Ngày 3/1, Nhà Trắng đã chính thức phản đối dự thảo ngân sách do đảng Dân chủ đưa ra nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần Chính phủ Mỹ. 

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá