OAS họp bất thường bàn về tình hình Venezuela Thứ sáu, 23/2/2018 | 15:40

OAS họp bất thường bàn về tình hình Venezuela

Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) thông báo triệu tập một cuộc họp bất thường của Ủy ban Thường trực để bàn về những diễn biến mới nhất tại Venezuela và đưa ra một¨kế hoạch về giải pháp¨.

  • Ngày :