Đằng sau việc Quốc vương Saudi Arabia truất cháu, đưa con lên làm Thái tử Thứ năm, 22/6/2017 | 16:56

Đằng sau việc Quốc vương Saudi Arabia truất cháu, đưa con lên làm Thái tử

Việc Quốc vương Saudi Arabia, Salman chỉ định con trai làm Thái tử, thay thế cho cháu trai bị phế truất Mohammed bin Nayef đã gây sự chú ý lớn trong thế giới Arab.

  • Ngày :