Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump thấp kỷ lục, người Mỹ chia rẽ về vấn đề Triều Tiên Thứ sáu, 18/8/2017 | 13:59

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump thấp kỷ lục, người Mỹ chia rẽ về vấn đề Triều Tiên

Các kết quả khảo sát mới cho thấy người dân Mỹ bị chia rẽ về cách xử lý mối đe dọa của Triều Tiên, đồng thời số đông người không muốn chiến tranh nổ ra. Cùng lúc đó, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump đã ghi nhận một mức thấp kỷ lục mới.

  • Ngày :