Xôn xao về lá cờ Triều Tiên dựng lên tại Middlesbrough (Anh) Thứ hai, 22/5/2017 | 9:39

Xôn xao về lá cờ Triều Tiên dựng lên tại Middlesbrough (Anh)

Trong bối cảnh cả thế giới đang dồn mắt dõi theo hành động của Triều Tiên sau các hoạt động thử tên lửa và hạt nhân thì người dân tại thành phố Middlesbrough (Anh) xôn xao về lá cờ Triều Tiên bất ngờ được dựng trong khu vực.

  • Ngày :