Tại sao Nga, Syria không thể bảo vệ căn cứ Syria trước Tomahawk Mỹ? Chủ nhật, 9/4/2017 | 15:50

Tại sao Nga, Syria không thể bảo vệ căn cứ Syria trước Tomahawk Mỹ?

Trước 59 quả tên lửa Mỹ phóng nhằm vào căn cứ Syria, hệ thống phòng không mà Nga và Syria sở hữu đã thất bại trong việc đánh chặn tên lửa Mỹ.

  • Ngày :