Ông Trump định in tiền, chuyện đâu có dễ! Thứ ba, 17/5/2016 | 8:43

Ông Trump định in tiền, chuyện đâu có dễ!

Ông Trump nói rằng nước Mỹ không vỡ nợ vì có thể in tiền. Nhưng nếu FED phải mở rộng nguồn cung tiền, tính độc lập về chính sách tiền tệ của FED không còn và còn nhiều vấn đề khác nữa.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá