Lời cảnh tỉnh khốc liệt về biến đổi khí hậu toàn cầu Thứ năm, 11/10/2018 | 15:26

Lời cảnh tỉnh khốc liệt về biến đổi khí hậu toàn cầu

Các chính phủ toàn thế giới phải thay đổi nhanh chóng, sâu rộng và chưa từng thấy trong mọi lĩnh vực xã hội để tránh thảm họa của tình trạng ấm lên toàn cầu. Đó là lời kêu gọi cấp thiết được đưa ra trong một báo cáo mới của Liên hợp quốc cảnh tỉnh về biến đổi khí hậu. 

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá