Nhiều tiếng nói tại Mỹ phản đối các biện pháp mới chống Cuba Thứ ba, 14/11/2017 | 10:58

Nhiều tiếng nói tại Mỹ phản đối các biện pháp mới chống Cuba

Kể từ khi Chính phủ Mỹ áp đặt các biện pháp nhằm siết chặt cấm vận chống Cuba, nhiều cá nhân và tổ chức có uy tín tại chính quốc gia Bắc Mỹ này đã lên tiếng phản đối chính sách thiếu thân thiện này.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá