Tại sao Mỹ “miễn cưỡng” đánh bom các giếng dầu của IS? Thứ năm, 10/12/2015 | 10:39

Tại sao Mỹ “miễn cưỡng” đánh bom các giếng dầu của IS?

Mỹ và các lực lượng liên minh thất bại trong việc tìm và phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng dầu mỏ nằm trong vùng lãnh thổ mà IS kiểm soát.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá