Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân vì lý do đơn giản đến không ngờ? Thứ bảy, 29/7/2017 | 16:17

Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân vì lý do đơn giản đến không ngờ?

Theo chuyên gia, Triều Tiên không phát triển vũ khí hạt nhân để tấn công Mỹ hay Hàn Quốc như nhiều người thường lo sợ. Lý do Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như những nước khác và lý do này đơn giản đến không ngờ.

  • Ngày :