2.076.000 lao động bị thất nghiêp tại Hàn Quốc từ tháng 1-4/2020 Thứ hai, 18/5/2020 | 14:46

2.076.000 lao động bị thất nghiêp tại Hàn Quốc từ tháng 1-4/2020

Báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc cho thấy số lao động thất nghiệp từ tháng 1-4/2020 ở nước này là 2.076.000 người, mức cao nhất kể từ thời điểm bắt đầu thống kê số liệu liên quan (năm 2000).

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá