Giết chồng rồi cho nhân tình phẫu thuật giả trang Thứ sáu, 15/12/2017 | 9:43

Giết chồng rồi cho nhân tình phẫu thuật giả trang

Một kế hoạch thâm độc được vạch ra, người vợ cùng nhân tình ra tay giết chết chồng rồi kẻ thứ 3 phẫu thuật thẩm mỹ để thế chỗ người đã khuất. Đây không phải là nội dung trong một bộ phim Hollywood mà là vụ án thực tế đã xảy ra.

  • Ngày :