Băng ở Nam Cực đang tan nhanh hơn so với dự báo khoa học Thứ hai, 15/10/2018 | 15:2

Băng ở Nam Cực đang tan nhanh hơn so với dự báo khoa học

Một diện tích băng lớn, khoảng 300 km2 đang bị nứt và có nguy cơ tách rời khỏi lớp nền của băng đảo Pine tại Nam Cực. Theo các hình ảnh vệ tinh thu được, vết nứt tại khu vực này đã phát triển dài tới 30km.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá