Trái Đất đang bước vào kỳ đại tuyệt chủng tiếp theo Thứ tư, 12/7/2017 | 14:32

Trái Đất đang bước vào kỳ đại tuyệt chủng tiếp theo

Hành tinh của chúng ta có khả năng đang bước vào thời kỳ tuyệt chủng hàng loạt thứ 6 với bằng chứng là một quá trình “hủy diệt sinh học” xảy ra với động vật hoang dã trong những thập kỷ gần đây.

  • Ngày :