UAE lên kế hoạch kéo băng từ Nam Cực về nghiền ra làm nước uống Thứ hai, 8/5/2017 | 15:12

UAE lên kế hoạch kéo băng từ Nam Cực về nghiền ra làm nước uống

Dự tính phải mất một năm để kéo một tảng băng từ Nam Cực về tới UAE, nhưng quá trình khai thác sẽ được tiến hành ngay khi tảng băng ở ngoài khơi, sau đó, nước khai thác từ băng được trữ trong các thùng chứa lớn và lọc tại nhà máy xử lý nước.

  • Ngày :