Phục vụ kém, một Thị trưởng tại Bolivia bị trói cả giờ đồng hồ ngoài đường Thứ sáu, 9/3/2018 | 9:42

Phục vụ kém, một Thị trưởng tại Bolivia bị trói cả giờ đồng hồ ngoài đường

Ở nhiều nước, người dân có thể bày tỏ sự không hài lòng với các chính khách, quan chức chức bằng cách không bỏ phiếu cho họ trong cuộc bầu cử tiếp theo. Tuy nhiên, Bolivia lại sử dụng quyền gọi là “công bằng xã hội”.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá