Tiết lộ về chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc Thứ hai, 4/1/2016 | 15:9

Tiết lộ về chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc

Sau khi Trung Quốc chứng thực đang chế tạo chiếc tàu sân bay thứ 2, truyền thông Nhật Bản tiết lộ chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc cũng đang được chế tạo và sẽ được bố trí ở Biển Đông.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá