Các nhà tù ở Mỹ tận dụng sức lao động của tù nhân như thế nào? Thứ tư, 18/10/2017 | 10:25

Các nhà tù ở Mỹ tận dụng sức lao động của tù nhân như thế nào?

Mức lương rẻ mạt, lợi nhuận cao, không phải lo bảo hiểm y tế là những lợi ích mà các doanh nghiệp và chính phủ Mỹ thu được từ việc tận dụng lao động là tù nhân. Tuy nhiên nhiều ý kiến đánh giá đây thực chất là một hình thức nô lệ.

  • Ngày :