Phát hiện siêu hố đen lớn gấp 100.000 lần Mặt Trời tại trung tâm Dải Ngân hà Thứ năm, 7/9/2017 | 9:29

Phát hiện siêu hố đen lớn gấp 100.000 lần Mặt Trời tại trung tâm Dải Ngân hà

Các nhà thiên văn học đã tìm ra bằng chứng chứng minh sự tồn tại của một hố đen khổng lồ có kích thước lớn gấp trăm ngàn lần so với Mặt Trời trong một đám mây khí gần trung tâm Dải Ngân hà.

  • Ngày :