Thế hệ phụ nữ '4 Không' tại Hàn Quốc Thứ ba, 10/12/2019 | 10:0

Thế hệ phụ nữ '4 Không' tại Hàn Quốc

Ngày càng nhiều phụ nữ Hàn Quốc đang cùng nhau từ chối các quy tắc gia đình và xã hội cứng nhắc, họ thề sẽ không bao giờ kết hôn, có con, thậm chí hẹn hò hay quan hệ tình dục.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá