Tháng 3, hoa gạo nhuộm đỏ Hà Giang Thứ tư, 13/3/2019 | 16:32

Tháng 3, hoa gạo nhuộm đỏ Hà Giang

Bạn có thể dễ dàng gặp các cây hoa gạo trên đường đến Đồng Văn hoặc dọc triền sông Nho Quế, đường từ Mèo Vạc về Quản Bạ.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá