Cây hoa tử đằng hơn trăm tuổi, tán rộng bằng cả trang trại Thứ hai, 13/5/2019 | 8:53

Cây hoa tử đằng hơn trăm tuổi, tán rộng bằng cả trang trại

Gốc tử đằng được trồng từ năm 1870, rộng tới 2.000 m2, tương đương một trang trại nhỏ.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá