Trúc Nhân nhận nhiều lời khen trong MV mới Thứ sáu, 27/12/2019 | 13:5

Trúc Nhân nhận nhiều lời khen trong MV mới

MV "Ai chuyện cũ bán hông" của Trúc Nhân được khen có cảnh quay đẹp, nội dung gần gũi và tiếng rao sáng tạo.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá