Lan Ngọc rụng gần hết tóc vì hóa trang gái xấu Thứ tư, 9/1/2019 | 15:12

Lan Ngọc rụng gần hết tóc vì hóa trang gái xấu

Diễn viên hỏng 80% tóc vì ba tháng liên tục uốn, sấy để vào vai chính - một cô nàng lập dị trong "Mối tình đầu của tôi".

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá