Thị trấn sạch tới mức có 1.000 chú cá bơi dưới cống ở Nhật Thứ tư, 26/6/2019 | 9:15

Thị trấn sạch tới mức có 1.000 chú cá bơi dưới cống ở Nhật

Shimabara tự hào về nguồn nước sạch, dẫn từ dãy núi lửa Unzen. Nơi đây sạch tới nỗi có tới hơn 1.000 chú cá bơi lội dưới cống thoát nước.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá