'Trân trọng phim Lý Hải nhưng vẫn kiện 4 tỉ vì sử dụng bài thơ Gánh mẹ' Thứ hai, 17/2/2020 | 16:19

'Trân trọng phim Lý Hải nhưng vẫn kiện 4 tỉ vì sử dụng bài thơ Gánh mẹ'

Phía nhà thơ Trương Minh Nhật trân trọng nỗ lực tuân thủ quyền tác giả của Lý Hải Production với bài hát Gánh mẹ, nhưng tiếc vì bài hát này là 'kết quả của hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ'.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá