'Hạ cánh nơi anh' dưới góc nhìn của người Triều Tiên Thứ hai, 24/2/2020 | 9:56

'Hạ cánh nơi anh' dưới góc nhìn của người Triều Tiên

Một lính Triều Tiên đào ngũ làm cố vấn văn hóa cho 'Hạ cánh nơi anh', còn một số người Triều Tiên thoát ly thì nhận xét câu chuyện phim phần nhiều đúng với ngoài đời.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá